ABP

BYTOVÉ

BYTOVÉ

ADMINISTRATIVNÍ
DOPRAVA
PAMÁTKOVÉ
SPORTOVNÍ
PRUMYSLOVÉ
FASÁDY
Reference
 
 

 


 
Průmyslové stavby


PROJEKTOVANÉ A REALIZOVANÉ STAVBY :

Rakona
- Rozšíření výrobní haly Rakona - P&G, Rakovník,    RDS 2016-2017 
 
Konstrukčním řešení vč. úprav navazujících částí stávající haly
-Prefa-skelet, ocelové konstrukce fasád a střechy, ocelobetonové patro pro výrobu, technologické plošiny, most

ZEVO
- Projekt spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov u Plzně, 2013-2014
 -Spolupráce na konstrukčním řešení: 
projekty železobetonových monolitických konstrukcí objektů  SO 01, 03, 04, 07
ZEVO
 - Projekt spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov u Plzně, 2013-2014

 -Spolupráce na konstrukčním řešení: projekt pilotového založení a spodní stavby objektů
SO 01-09

hala
- Výzkumně vývojové centrum DOOSAN, Dobříš, 2012-2013

 -Konstrukční řešení: dvojlodní prefa-betonová hala s jeřábovou drahou (2x24m, délka 168m), 
vpravo dvoupatrová administrativní budova

hala

Kolodeje

- Výrobní hala na výrobu svítidel - dřevěná a betonová konstrukce
 firma ČERNOCH v Praze - Kolodějích, 2002-2003


- Skladový areál mrazených a chlazených potravin 
pro firmu LEUNER v Praze-Uhříněvsi, 1996-1998


- Sklolaminátový komín s ocelovou nosnou konstrukcí pro spalovnu odpadu
- DUSLO Šala, Slovenská Republika - 1998

TKB
- Výstavba Televizního komplexu společnosti TKB - Barrandov, 1996


- Výrobna salámů suchou cestou pro firmu Kliment v Praze 9, 1994-1998


- Rozvodna 110/22 kV - Vrané n/Vltavou, 1993