ABP

BYTOVÉ

BYTOVÉ

ADMINISTRATIVNÍ
DOPRAVA
DOPRAVA
PAMÁTKOVÉ
SPORTOVNÍ
PRUMYSLOVÉ
FASÁDY
Reference
 
 

 


 
Dopravní 
a inženýrské stavby
 


PROJEKTOVANÉ A REALIZOVANÉ STAVBY :- Lávka pro pěší a cyklisty přes Botič , Praha 10,  20016-2017
Ocelobetonová konstrukce s rozpětím 20,5m, betonové opěry na mikropilotách (DSP, DPS)

- Reklamní pylony pro KFC,
- 4x realizace v letech  20013-2014

- Ocelové konstrukce s výškami 17-25m,
- mikropilotové základy,
kotvení - Most přes Lipnický potok na komunikaci ke statku Bernard v Královském Poříčí, 2008-2009
Most z vlnitých ocelových trub - ekologická konstrukce (RDS)

- Parkovací dům, PLAZA Plzeň, 2007-2009
projekt čtyřpodlažního parkingu pro obchodní centrum, prefabrikovaná konstrukce (DPS)


- Betonový rámový most , Praha 10 - Hostivař, 2006-2008
Most na příjezdové komunikaci k Bytovému a obchodnímu centru Hostivař (DSP, RDS)


- Betonový rámový most , Sedlo-Komařice, Budějovický kraj, 2004-2006, (DSP, DZS, RDS)
- Most s rozpětím 11m, konstrukce železobetonová monolitická rámová na vrtaných pilotách.
- Původní most zničen při povodních v r. 2002 - projekt  provizorní objížďky vč. přemostění,
nového mostu a návazné komunikace, zvýšení nivelety dle hydrotechnického modelu- Podzemní komunikace a rampy pro stavbu
ZELENÝ OSTROV -- HALA SAZKA, 2002-2003 (DSP, RDS)


- Rekonstrukce mostu - celková přestavba,

návrh nové betonové klenby při zachování nevyhovující klenby z pískovce na spodním líci mostu
Modernizace trati ČD Přelouč-Pardubice, 2000

 
- Podchod pro pěší a cyklostezku pod tratí ČD vč. vstupu na nástupiště 
Nadraží ve Svítkově u Pardubic, 2000


- Rekonstrukce mostu - celková přestavba, přepočet zatížitelnosti na nové parametry trati
Modernizace trati ČD Přelouč-Pardubice, 2000


- Modernizace železniční trati Lovosice - Ústí n/L., 1997
most, opěrné zdi, protihlukové stěny - pro Sudop Praha a.s.
- Ocelový most pro Metro, trasa V.B , Praha 5 - Stodůlky, 1989


- Podzemní garáže s čerpací stanicí, Vinohradská - Praha 2, 1997


- Halové garáže a severní a jižní rampa - ulice U trati - Plzeň 1998

PROJEKTOVANÉ STAVBY :


- Soutěžní návrh na dálniční přemostění Vltavy : Suchdol - Bohnice, 1999


 Ražený tunel Slivenec-Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy (stavba 514), 1998
(DÚR)


Ražený tunel Lahovice-Vestec na silničním okruhu kolem Prahy (stavba 513), 1999 (DÚR)