LOGO
 
Bytové
Administrativní
Doprava
Rekonstrukce
Sport
Průmysl
Fasády
Reference

 

ABP a.s. PRAHA

sídlo : Jemnická 3/355, Praha 4, 140 00
vchod z ul. Telčská - mapa

Zápis v OR:  Spisová zn.B 1393 vedená u Městského soudu v Praze

 IČO: 453 089 34

tel.: 241 409 235,  777 159  010

E-mail :    abp(at)abppraha.cz

Profil společnosti

Firma ABP a.s. PRAHA byla založena v roce 1992 jako soukromá akciová
společnost, která se zabývá projektovou a inženýrskou činností v investiční výstavbě.
Zhotovujeme nejnáročnější projektovou dokumentaci všech druhů staveb.
Naši projektanti mají mnohaleté zkušenosti s projektováním a to jak s řízením a
koordinací projektů staveb, tak i ve všech rozhodujících profesích.

ABP a.s. PRAHA jako nezávislá organizace zabývající se zpracováním projektové
dokumentace staveb přináší investorovi záruku technicky i ekonomicky optimálního
návrhu koncepce stavby a plné respektování platné legislativy, závazných 
podmínek předchozího stupně PD, objektivních podmínek plynoucích z výběrového 
řízení na dodavatele stavby a nezávislého provádění autorského dozoru projektanta. 

V našem týmu projektantů máme držitele následujících oprávnění: 
 - autorizovaný inženýr (různé profese) dle zákona č.360/92 Sb.    
 - autorizovaný architekt dle zákona č.360/92 Sb.              
 - držitel oprávnění k projektování podzemních staveb dle ust. § 5 odst.2
     zákona ČNR č. 61/1988 Sb. 
a Vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb.